JOURNAL ARTICLES (SCI, SSCI, AHCI)

 • Mutlu, Ö., Polat, O., Supciller, A.A. (2013) "An iterative genetic algorithm for the assembly line worker assignment and balancing problem of type-II", Computers & Operations Research, 40 (1), January 2013, pp 418–426, <DOI>.
 • Kulak, O., Polat, O., Gujjula, R., Günther, H.-O. (2013) "Strategies for improving a long-established terminal's performance: A simulation study of a Turkish container terminal", Flexible Services and Manufacturing Journal, 25 (4), December 2013, 503-527, <DOI>.
 • Polat, O., Günther, H.-O. Kulak, O., (2014) “The feeder network design problem: Application to container services in the Black Sea region”, Maritime Economics & Logistics, 16 (3), 343-369, <DOI>.
 • Kalaycı, C.B., Polat, O. Gupta, S.M. (Article in Press) "A hybrid genetic algorithm for sequence-dependent disassembly line balancing problem", Annals of Operations Research, (Article in Press), <DOI>.
 • Polat, O., Kalaycı, C.B, Kulak, O., Günther, H.-O., (2014) “A perturbation based variable neighborhood search heuristic for solving the vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery with time limit”, European Journal of Operational Research, (Articles in Press), <DOI>.
 • Kalaycı, C.B., Polat, O., Gupta, S.M. (2014) “A variable neighborhood search algorithm for disassembly lines”, Journal of Manufacturing Technology Management, (Article in Press).

JOURNAL ARTICLES (TURKISH)

 • Kahya, E., Polat, O., (2007), "Bir işletmenin Mekanik İşler Atölye ‘sinde Oranlarla İşgücü Verimlilik Yönetim Sistemi (WPMR) Tasarımı", Verimlilik Dergisi, 2, 9-36, <LINK>.
 • Coşkun, S., Polat, O., Kara, B. (2014) “Tedarikçi Seçiminde İşletmelerde Sistem Yönetimi Ve Güvenliği Kriterlerine Dayalı Bir Karar Modeli Ve Modelin Uygulaması”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Articles in Press), <DOI>.

BOOK CHAPTERS (TURKISH)

 • Kulak, O., O. Polat, Y. Şahin (2009) "Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi", Fabrika / Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme, Nobel Yayın Dağıtım - Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ISBN: 978-605-395-201-5, pp 79-98, <LINK>.

CONFERENCE PAPERS (ENGLISH)

 • Kulak, O., O. Polat, H.-O. Günther (2008) “Performance Evaluation of Container Terminal Operations”, 3rd German-Korean Workshop on Container Terminal Management, University of Bremen, 27-31 August, Bremen, Germany, <LINK>.
 • Kulak, O., O. Polat, H.-O. Günther (2009) “Simulation Based Layout Analyze Of A Turkish Container Terminal”, ODYSSEUS 2009 - Fourth International Workshop on Freight Transportation and Logistics, 26-29 May, İzmir, Turkey, <LINK>.
 • Kulak, O., M. E. Taner, O. Polat, M. U. Koyuncuoğlu (2011) “AGV applications for short sea container terminals” The 9th International Logistics & Supply Chain Congress, 27-29 October, Izmir, Turkey.
 • Koyuncuoğlu, M.U., O. Kulak, O. Polat, M. E. Taner (2012) “A novel approach for effective solution of yard crane scheduling at seaport container terminals” 2th International Conference on Logistics and Maritime Systems, 22-24 August, Bremen, Germany.
 • Taner, M.E., O. Kulak, O. Polat, M. U. Koyuncuoglu (2012) “Comparison of various layout types at short sea container terminals” 2th International Conference on Logistics and Maritime Systems, 22-24 August, Bremen, Germany.
 • Polat, O., O. Kulak, H.-O. Günther (2012) “An adaptive neighborhood search approach for VRPSPDTL” 2nd International Conference on Logistics and Maritime Systems, 22-24 August, Bremen, Germany, pp 429-437, <LINK>.
 • Polat, O., H.-O. Günther, O. Kulak (2012) “The containership feeder network design problem: The new Izmir port as hub in the Black Sea” 2nd International Conference on Logistics and Maritime Systems, 22-24 August, Bremen, Germany, pp 347-356, <LINK>.
 • Polat, O., O. Kulak, H.-O. Günther (2013) “Feeder service network design under unstable demand environments” 3th International Conference on Logistics and Maritime Systems, 12-14 September, Singapore, Singapore.

CONFERENCE PROCEEDINGS (ENGLISH)

 • Polat, O., O. Kulak, H.-O. Günther, (2010) "Short-term routing and transportation planning in spoke networks in the Black Sea region", The 1st International Conference on Logistics and Maritime Systems, 15-17 September, Busan, South Korea.
 • Polat, O., O. Kulak, M.E. Taner, H.-O. Günther (2010) "Effect of Resource Allocation Rules in Different Layout Types of Seaport Container Terminals", 24th European Conference on Operational Research, 11-14 July, Lisbon, Portugal.
 • Polat, O., O. Kulak, H.-O. Günther (2011) “A Monte Carlo simulation based stochastic forecasting frame: a case study of containerized trade of Turkish ports” 12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, 26-28 May, Denizli, Turkey.
 • Durak, Z. T., Ö. Mutlu, O. Polat (2012) “A mathematical model to improve city transportation by using flexible work hour approach” 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization (ECCO 2012), 26 – 28 April, Antalya, Turkey.
 • Koyuncuoglu, M.U., O. Kulak, O. Polat, M. E. Taner (2012) “Yard crane scheduling by using a genetic algorithm at seaport container terminals” 25th European Conference on Operational Research, 8-11 July , Vilnius, Lithuania.
 • Ozgur, L., S. Coskun, A. Gungor, O. Polat (2012) “Green supplier network design based on customer segmentation” 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, 8-11 July , Vilnius, Lithuania.
 • Polat, O., O. Kulak, H.-O. Günther (2012) “On solving the feeder containership network design problem via metaheuristic approaches” 25th European Conference on Operational Research, 8-11 July , Vilnius, Lithuania.
 • Polat, O., O. Kulak, M.E. Taner, H.-O. Günther (2012) “The impact of the seasonal demand fluctuation on the containership routing problem” 2th International Conference on Logistics and Maritime Systems, 22-24 August, Bremen, Germany.
 • Gungor, A., O. Capraz, O. Polat (2013) “Simulation based evaluation of e-waste disassembly layouts” 26th European Conference on Operational Research, 1-4 July, Rome, Italy.
 • Coskun, S., L. Ozgur, O. Polat, A. Gungor, (2013) “A multi-objective goal programming for green supplier trasportation network design based on customer segmentation” 3th International Conference on Logistics and Maritime Systems, 12-14 September, Singapore, Singapore.
 • Polat, O. Kalaycı, C.B., Günther, H.-O. (2014) "A Novel Solution Approach for the Feeder Containership Routing Problem" , 2nd Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, 23-26 June 2014, Athens, Greece
 • Ozgur Polat, L., Coskun, S., Polat, O., Güngör, A. (2014) "The Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery Based on Speed Limit", 2nd Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, 23-26 June 2014, Athens, Greece
 • Kalaycı, C.B., Polat, O., Mutlu, Ö. (2014) "The Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery Based on Speed Limit", 2nd Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, 23-26 June 2014, Athens, Greece

CONFERENCE PAPERS (TURKISH)

 • Kahya, E., O. Polat (2005) "Bir işletmede Oranlarla İşgücü Verimlilik Yönetim Sistemi Tasarımı", 5.Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, 9-10 Aralık, Ereğli-Zonguldak.
 • Kulak, O., O. Polat, Y. Şahin (2008) "Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri ile Karşılaştırılması", 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, 26 Mayıs, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Mutlu, Ö., O. Polat (2009) “Montaj Hattı İşçi Atama ve Dengeleme Probleminin Genetik  Algoritmalar ile Çözümü” 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 15-17 Ekim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kulak, O., Ö. Elver, O. Polat (2009) "Koteynır Terminali Stok Alanı Yerleşim Düzenlerinin Simülasyon ile Analizi", 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Kulak, O., M. E. Taner, O. Polat, (2009) "Bir Konteynır Terminalinde Taşıma Operasyonlarının Simülasyon ile Analizi", 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Kulak, O. O. Polat, M.E. Taner, Y. Şahin, (2010) "Yerleşim Düzenlemelerinin Konteynır Terminal Performansına Etkisi”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs, pp 362-373.
 • Koyuncuoğlu, M.U., O. Polat, M.E. Taner, O. Kulak (2011) "Dolgu Tipi Konteynır Terminalleri İçin AGV Dağıtım Uygulamaları", 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 05-07 Temmuz, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp 16-26.
 • Taner, M.E., O. Kulak, O. Polat, Koyuncuoğlu, M.U. (2012) "Dolgu Tipi Konteynır Terminalleri İçin Agv Dağıtım Stratejileri", 12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Gediz Üniversitesi, İzmir, pp 553-562.
 • Supciller, A.A., O. Polat, Ö. Mutlu (2012) "Montaj Hattı İşçi Atama Ve Dengeleme Probleminin Çözümü İçin Hibrit Bir Yaklaşım", 12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Gediz Üniversitesi, İzmir, pp 835-840.
 • Koyuncuoğlu, M.U., O. Kulak, O. Polat, M.E. Taner (2012) "Konteyner Terminallerindeki İstif Vinçlerinin Sezgisel Algoritmalar Kullanılarak Çizelgelenmesine Yeni Bir Yaklaşım", 12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Gediz Üniversitesi, İzmir, pp 891-900.
 • Polat, O., Mutlu, Ö., Özgörmüş, E. (2014) “İş Yükü Kisiti Altinda Tip-2 Montaj Hatti Dengeleme Problemi”, 20. Ulusal Ergonomi Kongresi, 26-28 Eylül, Ankara Üniversitesi, Ankara.

CONFERENCE PROCEEDINGS (TURKISH)

 • Polat, O., H.-O. Günther, O. Kulak (2011) "Süre limitli eş zamanlı topla-dağıt araç rotalama problemi uygulaması: Besleyici konteynır gemisi dağıtım problemi", 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 05-07 Temmuz, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp 42.
 • Durak, Z.T., Ö. Mutlu, O. Polat, H. Akyer (2012) "Kademeli mesai saati yaklaşımı ile şehir içi ulaşımın iyileştirilmesi üzerine bir matematiksel model", 32. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 20-22 Haziran, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
 • Supçiller, A. A., O. Polat, Ö. Arıoğul (2014) “Bir Montaj Hattı Performansının Değer Akış Haritalama Ve Simülasyon Yardımı İle İyileştirilmesi”, 15th International Syposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Isparta, Turkey.
 • Baysal, I., Ö. Mutlu, L. Özgür Polat, O. Polat (2014) “Yalın Araçlarla Bir Hastanenin Randevu Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi”, 15th International Syposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Isparta, Turkey.
 • Polat, O., Yılmaz, Y., Kulak, O., (2014), “Bozulabilir Gıdaların Dağıtılması İçin Topla&Dağıt Temelli Bir Matematiksel Model”, 15th International Syposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Isparta, Turkey.
 • Coşkun, S., Kara, B., Yılmaz, Y., Polat, O., (2014), “Balanced Scorecard Tabanlı Ve Sistem Güvenliği Esaslı Tedarikçi Seçimi İçin Bir Model Önerisi Ve Uygulaması”, 15th International Syposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Isparta, Turkey.